สถานที่ติดต่อ

เลขที่ 41 ม.14 ต.เมืองคง

อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ 33160

เวลาทำการ

เปิดบริการ จันทร์ - ศุกร์

หยุด เสาร์ - อาทิตย์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์

ติดต่อเพิ่มเติม

Tel./Fax : 045-681-040

อีเมล์ : rsschool@rsschool.ac.th

            rs@rsschool.ac.th

ตราประจำโรงเรียน

logo rslogo rs BW

 

พระประจำโรงเรียน   พระพุทธลีลา  อรหัง สุคโตภควา

ปรัชญาของโรงเรียน  เรียนดี  กีฬาเด่น  เน้นคุณธรรม  นำสังคม

อัตลักษณ์ของโรงเรียน  ยิ้ม  ไหว้  ทักทายเป็น

สีประจำโรงเรียน  น้ำเงิน - ชมพู

ความหมายสีประจำโรงเรียน

- สีน้ำเงิน   เป็นสีที่แสดงถึงความเข้มแข็ง  ความกล้าหาญ  ความอดทน

- สีชมพู     เป็นสีที่แสดงถึงความรัก  ความสามัคคี  เป็นน้ำหนึ่งใจเดียว

เพลงประจำโรงเรียน   มาร์ชราษีไศล