สถานที่ติดต่อ

เลขที่ 41 ม.14 ต.เมืองคง

อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ 33160

เวลาทำการ

เปิดบริการ จันทร์ - ศุกร์

หยุด เสาร์ - อาทิตย์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์

ติดต่อเพิ่มเติม

Tel./Fax : 045-681-040

อีเมล์ : rsschool@rsschool.ac.th

            rs@rsschool.ac.th

โรงเรียนราษีไศล สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่ง

เด็กหญิงธนพร อ่อนหวาน (พอใจ) ม.3/6
นางสาวศิรินภา แสงครุฑ (ต่าย) ม.4/3
นางสาวจุฬาลักษณ์ ไชยโคตร (ทับทิม) ม.5/5
เป็นตัวแทนจังหวัดศรีสะเกษ ในการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ
🥉ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ตำแหน่งที่ 3 ประเภทเยาวชนทีมหญิง กีฬาเทเบิลเทนนิส
ในการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 38 นครสวรรค์เกมส์ ✨