สถานที่ติดต่อ

เลขที่ 41 ม.14 ต.เมืองคง

อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ 33160

เวลาทำการ

เปิดบริการ จันทร์ - ศุกร์

หยุด เสาร์ - อาทิตย์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์

ติดต่อเพิ่มเติม

Tel./Fax : 045-681-040

อีเมล์ : rsschool@rsschool.ac.th

            rs@rsschool.ac.th

 เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2566 โรงเรียนราษีไศล เข้าร่วมงานประเพณีบุญบั้งไฟอำเภอราษีไศล ประจำปี 2566 ซึ่งอำเภอราษีไศล ร่วมกับสภาวัฒนธรรมอำเภอราษีไศล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง 14 แห่ง หน่วยงานราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พ่อค้า ประชาชน กำหนดจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 18-19 พฤษภาคม 2566 ณ ลานที่ว่าการอำเภอราษีไศล เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น

 

<<ดูภาพกิจกรรม>>