หมวดหมู่ : การฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน
หัวข้อ : อบรมเชิงปฏิบัติการการทำวิจัยในชั้นเรียนเทคนิคการสอนและผลิตสื่อนวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอน
โดย : admin
อ่าน : 3724
ศุกร์ ที่ 8 เดือน กันยายน พ.ศ.2560
พิมพ์ 

อบรมเชิงปฏิบัติการการทำวิจัยในชั้นเรียนเทคนิคการสอนและผลิตสื่อนวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอน ระหว่างวันที่ 8-9 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมภูไศล โรงเรียนราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ

ภาพกิจกรรม