เรียนคุณครูทุกท่าน เพื่อความปลอดภัยหลังเข้าระบบฯ แล้ว แนะให้เปลี่ยนรหัสผ่านใหม่นะครับ
นักเรียน-ผู้ปกครองเข้าระบบฯ โดยใช้เลขประจำตัวนักเรียน
หากใช้มือถือเข้าระบบฯ หลังเข้าระบบฯ แล้วให้กดแถบปุ่ม SMSS For Desktop
ที่ด้านล่างจอเพื่อการแสดงเมนู "บันทึกการมาเรียนย้อนหลัง"
br/
SMSS ใช้ได้ดีกับ web browser Chrome ครับ
สอบถามเพิ่มเติม Line ID: dady2c